صبا موسوی نژاد

صبا موسوی نژاد

پشتیبان کمپین سالمتر باشیم
مربیگری بین المللی رشته های زومبا و استرانگ از امارات
مربیگری آمادگی جسمانی
مربیگری رشته فیتنس/ فانکشنال
دارنده گواهی تغذیه ورزشی
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری