پارمیس جاوله

پارمیس جاوله

پشتیبان کمپین سالمتر باشیم
کارشناس ارشد مدیریت
مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی / فیتنس / فانکشنال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری