دکتر شرافت وزیری

دکتر شرافت وزیری

جراح ارتوپد

فوق تخصص جراحی زانو و آسیبهای ورزشی

مشاور ارشد کمیته پزشکی فدراسیون شنای ایران

عضو کمیته پزشکی و دوپینگ فدراسیون شنای ایران

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری