دکتر بهار حسن میرزایی

دکتر بهار حسن میرزایی

متخصص پزشکی ورزشی

فارغ‌‌التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فلوشیپ  Traveling Fellowship in Football Medicine از کنفدراسیون فوتبال آسیا

مدرک FIFA Diploma in Football Medicine از FIFA, فدراسیون بین المللی فوتبال

افسر پزشکی و کنترل دوپینگ AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا

مشاور پزشکی ورزشی فدراسیون فوتبال ایران

مسیول زیر کمیته آموزش و توسعه پزشکی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

رییس دپارتمان تحقیقات و توسعه مرکز بین‌المللی ایفمارک 

سرپرست کمیته ی پزشکی فدراسیون ورزش های همگانی

پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشک تیم های ملی بانوان

مقالات متعدد علمی چاپ شده در ژورنال های بین المللی در حوزه ی پزشکی ورزشی

عضو انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران IASEM

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری