دکتر مریم موسوی

دکتر مریم موسوی

متخصص قلب و عروق

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

متخصص قلب و عروق

دارای بورد تخصصی قلب و عروق از مرکز قلب شهید رجایی تهران

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری