دکتر سیامک افروزی

دکتر سیامک افروزی

فیزیوتراپیست

 

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی ، عضو پزشکی فدراسیون جهانی والیبال و عضو هیئت مدیره شاخه ورزشی انجمن فیزیوتراپی ایران 

فیزیوتراپیست تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران به مدت ۱۲ سال

فیزیوتراپیست تیم های ملی والیبال جوانان و نوجوانان به مدت ۲ سال

فیزیوتراپیست تیم های باشگاهی سوپر لیگ والیبال به مدت ۱۲ سال

فیزیوتراپیست تیم های سوپر لیگ بسکتبال به مدت ۶ سال

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری