نیلوفر خیریان

نیلوفر خیریان

لیدر رژیم
فوق لیسانس تربیت بدنی
مربیگری بدنسازی /امادگی جسمانی /مربیگری فانکشنال /Ems/مربیگری و داوری والیبال /کارگاه کراسفیت
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری