آنالیز بدن

آنالیز بدن

دستگاه آنالیز بدن inbody دستگاهی است که با استفاده از امپدانس الکتریکی، بدن فرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و یک تجزیه و تحلیل منحصر به فرد برای هر شخص ارائه می‌دهد که براساس این می توان شرایط بدنی فرد را برسی کرد و بهترین تصمیم برای رژیم غذایی ،نوع ویتامین ها و مکمل های مصرفی و برنامه ورزشی که خاص هر فرد است را برای فرد تعیین کرد و نسبت به آن برنامه ریزی کنیم .بهترین کار برای شروع هر دوره انجام آنالیز بدنی می باشد.آنالیز بدن با دستگاه inbody770
350,000

1 روزه

1 جلسه

📌بعد از ثبت نام شما در وب سایت تیم پشتیبانی باشما در تماس خواهند بود.
📌مشاوره آنالیز توسط مربیای تیم سالمتر باشیم و بهترین زمان برای انجام آنالیز ه 1ماه یکبار می باشد.
این دستگاه یک دستگاه تحلیل ترکیب بدنی دقیق میباشد که اطلاعات تخصصی مفیدی به شما ارائه میدهد.
اطلاعاتی که شما میتوانید در برگه آنالیز بدنی خود به آن دسترسی پیدا کنید:
📌امتیاز بدن از نظر سلامتی و تناسب اندام /وزن بدن و تشخیص وزن ایده آل بدن
📌میزان آب کلی بدن
📌میزان چربی کلی بدن (مقایسه با بازه ی نرمال ) و درصد چربی بدن
📌میزان چربی احشایی بدن
📌 میزان عضلات بدن (مقایسه با بازه ی نرمال )
📌شاخص توده بدنی یا BMI بدن /میزان متابولیسم پایه ی بدن یا BMR
📌میزان کالری پیشنهادی با توجه به شرایط بدنی شما
نکته مهم :مرجوعی و بازپرداخت مبلغ پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
آنالیز بدن با دستگاه 970 inbody +مشاوره اختصاصی
900,000

1 روزه

1 جلسه

📌بعد از ثبت نام شما در وب سایت تیم پشتیبانی باشما در تماس خواهند بود.
📌 مشاوره توسط مربیان تیم سالمتر باشیم می باشد.
این دستگاه توسط خروجی های بسیار دقیق و استاندارد مجموعه کاملی از اطلاعات سودمند را با توجه به جنسیت ، سن ، قد و شرایط شما در چندین برگه ارائه میدهد ودر نهایت امتیاز کلی بدن شما را از نظر سلامت و تناسب اندام تشخیص میدهد.
📌سن بیولوژیکی
📌 وزن کل توده چربی بدن و درصد چربی بدن
📌میزان و محیط چربی احشایی بدن (چربی که دور اندام های میانی شما را میگیرد)
📌میزان چربی زیر پوستی بدن
📌 تحلیل میزان چربی به صورت جز به جز در قسمتهای مخالف بدن /درصد چربی بدن/ تحلیل میزان چاقی بدن/ وزن کل توده عضلانی بدن(و مقایسه با حالت ایده آل )
📌 تحلیل میزان عضلات به صورت جز به جز در قسمتهای مخالف بدن
📌 متابولیسم و سوخت و ساز پایه مورد نیاز بدن/متابولیسم کلی بدن
📌نسبت آب درون سلولی به برون سلولی /مجموع آب بدن/وزن سلولی بدن /کالری پیشنهادی برای شرایط شما /نسبت دورکمربه دور لگن شما /تاریخچه تغییرات بدنی شما/ محیط شکمی
بدن (میزان چاقی شکمی)/ میزان چربی شکم
نکته مهم :مرجوعی و بازپرداخت مبلغ پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
آنالیز بدن با دستگاه 970 inbody جهت 2 دوره+مشاوره اختصاصی جهت 2 گزارش (قبل و بعد)
1,350,000

1 روزه

1 جلسه

📌بعد از ثبت نام شما در وب سایت تیم پشتیبانی باشما در تماس خواهند بود.
📌 مشاوره توسط مربیان تیم سالمتر باشیم می باشد.
این دستگاه توسط خروجی های بسیار دقیق و استاندارد مجموعه کاملی از اطلاعات سودمند را با توجه به جنسیت ، سن ، قد و شرایط شما در چندین برگه ارائه میدهد ودر نهایت امتیاز کلی بدن شما را از نظر سلامت و تناسب اندام تشخیص میدهد.
📌سن بیولوژیکی
📌 وزن کل توده چربی بدن و درصد چربی بدن
📌میزان و محیط چربی احشایی بدن (چربی که دور اندام های میانی شما را میگیرد)
📌میزان چربی زیر پوستی بدن
📌 تحلیل میزان چربی به صورت جز به جز در قسمتهای مخالف بدن /درصد چربی بدن/ تحلیل میزان چاقی بدن/ وزن کل توده عضلانی بدن(و مقایسه با حالت ایده آل )
📌 تحلیل میزان عضلات به صورت جز به جز در قسمتهای مخالف بدن
📌 متابولیسم و سوخت و ساز پایه مورد نیاز بدن/متابولیسم کلی بدن
📌نسبت آب درون سلولی به برون سلولی /مجموع آب بدن/وزن سلولی بدن /کالری پیشنهادی برای شرایط شما /نسبت دورکمربه دور لگن شما /تاریخچه تغییرات بدنی شما/ محیط شکمی
بدن (میزان چاقی شکمی)/ میزان چربی شکم
📌فاصله زمانی بین هردو مشاوره حداقل 2ماه میباشد.
نکته مهم :مرجوعی و بازپرداخت مبلغ پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری